StudentkläderStudentkläder

Studenten är en vardaglig benämning på gymnasieskolornas avslutning i Sverige och festligheterna däromkring.

Historik
Flera begrepp och symboler, bland annat själva begreppet "studenten", härstammar från tiden då gymnasieutbildningen i Sverige avslutades med studentexamen. Efter examen började festen. Vanligen bar pojkarna sin studentmössa den närmaste månaden, tills de ryckte in i lumpen. Den bars också till vardags av studenterna vid de akademiska lärosätena i Sverige.

Efter 1968 avskaffades studentexamen i Sverige, utom vid Komvux vilket tillsammans med den samtida revoltandan i det svenska samhället gjorde att studentfirandet antog betydligt mindre dimensioner. Under 1970-talet förekom inga större firanden. Sedan 1980-talet och särskilt efter gymnasiereformen på 1990-talet, då även yrkesförberedande utbildningar blev treåriga efter att tidigare ha varit tvååriga, ökade dock studentfirandet.

Eftersom färre ungdomar i Sverige konfirmeras eller gör lumpen har i stället studentfirandet blivit tonårens viktigaste övergångsrit.

Studenten
Firandet av studenten skiljer sig inom Sverige. Studenthändelserna inleds i april med mösspåtagning. Studenterna brukar också arrangera baler. På en studentbal är det vanligt att man klär upp sig. Klädkoden varierar. I skolan kan studentdagen innehålla en musikkonsert, utdelning av stipendier och andra priser. Studentavslutning i kyrkan förekommer. Ofta sjunger man avslutningsvis studentsången. På avslutningsdagen i maj eller i början av juni sjunger eleverna Studentsången. Därefter åker studenterna iväg från skolhuset/kyrkobyggnaden på flak, traktorer och lastbilar genom orten. 
Kvinnor bär oftast finare vardagsklänningar och männen bär kostym.

Det är vanligt att studentmottagning arrangeras i hemmen för var och en elev.


Kom in till oss på Trädgårdsgatan 37 i Sundsvall så hjälper vi er att prova ut rätt studentkläder.